Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalna infrastruktura > Raziskovalna oprema > Novice
Raziskovalna infrastruktura
Raziskovalna oprema
Novice, obvestila
Obvestilo o razveljavitvi Javnega razpisa o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme - Paket 15

Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je glede na sprejeti Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/2012) na svoji 4. redni seji v letu 2012 dne 29.5.2012 sprejel sklep, da se ustavi postopek izbora v okviru Javnega razpisa o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme – Paket 15 (Ur. l. št. 60/2011; v nadaljevanju: javni razpis) in razveljavi javni razpis.

S sprejetim Rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2012 so bila sredstva na proračunski postavki "Raziskovalna oprema" znižana na obseg, ki ne omogoča prevzemanja novih obveznosti oziroma izvedbe javnega razpisa.

Stran ureja: Špresa Neziri Datum: 01.06.2012