Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Kontaktne osebe

  Špresa Neziri
- raziskovalna oprema
- infrastrukturni programi
- promocija slovenske znanosti v tujini
tel. (01) 400 5963
e-pošta: Spresa.Neziri@arrs.si