Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Normativni akti

      

Na podlagi Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 2010 (Uradni list RS, št. 3/06) je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sprejel

Usmeritve za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 13) v obdobju 2006 do 2008)
 

 1. Za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 13) v obdobju 2006 do 2008 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izvede v letu 2006 Javni razpis o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Paket 13).

Z javnim razpisom se izberejo predlogi za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme velike vrednosti, katerih nabavna vrednost enote na dan objave javnega razpisa presega 50.000 € (1€ = 239,640 SIT) za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino ter 15.000 € za humanistiko in družboslovje. Subvencija za nakup raziskovalne opreme lahko znaša največ 50% nabavne vrednosti na enoto raziskovalne opreme.

 1. Za uspešno uveljavljanje v mednarodnem prostoru in za povečevanje mobilnosti raziskovalcev je sodobna raziskovalna oprema ključnega pomena, zato je treba obseg sredstev za nakup raziskovalne opreme znatno večati, vendar le na prednostnih področjih, kjer je zagotovljeno 50% sofinanciranje poslovnega sektorja ali programov, ki niso neposredno financirani iz slovenskega proračuna (v nadaljnem "lastna sredstva").

V ocenjevalnem postopku se prednostno upoštevajo področja, ki so za Slovenijo posebej perspektivna. To so tista področja, ki omogočajo poglobitev znanja, znanstvene propulzivnosti in gospodarske učinkovitosti, utemeljene na vrednotah humane družbe, in tista, ki neposredno podpirajo hitrejši razvoj nosilnih gospodarskih področij, kjer se lahko zgledujemo po evropskih prioritetah, kot so:

 • informacijske in komunikacijske tehnologije (posebej na področju humanistike za postavitev, informatizacijo in digitalizacijo baz in zbirk),
 • napredni (novi) sintetični kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije,
 • kompleksni sistemi in inovativne tehnologije,
 • tehnologije za trajnostno gospodarstvo,
 • zdravje in znanost o življenju in
 • sodobna slovenska zgodovina ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine.
 1. Za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme velike vrednosti je predvideno 1.800.000.000,00 SIT (7.511.266,90 €).

Po letih so okvirni deleži sredstev za izvedbo izbranih predlogov za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme velike vrednosti naslednji:

 • 2006: 300.000.000,00 SIT,
 • 2007: 1.000.000.000,00 SIT in
 • 2008: 500.000.000,00 SIT.

Predlog okvirnih deležev sredstev (izhodišče je desetletno povprečje) po posameznih vedah je:

 

veda SIT delež v %
NA-MA 594.000.000,00 2.478.718,00 33
TE 666.000.000,00 2.779.169,00 37
BT 188.000.000,00 784.510,00 13
ME 261.000.000,00 1.089.134,00 12
DR 55.000.000,00 229.511,00 3
HU 36.000.000,00 150.225,00 2
SKUPAJ 1.800.000.000,00  7.511.267,00 100

Subvencija za nakup raziskovalne opreme velike vrednosti za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino je odvisna od višine nabavne vrednosti za enoto raziskovalne opreme in lahko znaša največ do 50% nabavne vrednosti kot sledi:

 

nabavna vrednost v € subvencija -
delež ARRS v %
od do
  50.000 0
50.001 90.000 50
90.001 120.000 47
120.001 150.000 44
150.001 250.000 41
250.001 500.000 38
več kot 500.001   35

Subvencija za nakup raziskovalne opreme velike vrednosti za humanistiko in družboslovje je odvisna od višine nabavne vrednosti za enoto raziskovalne opreme in lahko znaša največ do 50% nabavne vrednosti kot sledi:

 

nabavna vrednost v € subvencija -
delež ARRS v %
od do
  15.000 0
15.001 25.000 50
25.001 35.000 47
35.001 50.000 44
50.001 90.000 41
90.001 150.000 38
več kot 150.001   35

Op.: raziskovalna oprema velike vrednosti nad 150.000 € je instrumentalna oprema, za katero se z razpisom zahteva tudi investicijski predelaborat.

Datum: 26.04.2006
Številka: 630-3/2006

Dr. Jure Zupan
Minister