Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za predložitev infrastrukturnih programov za financiranje v letih 2018 – 2020

Na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), Sklepa o predlogu sklepa o izboru prijav za financiranje infrastrukturnih programov v letih 2018 - 2020, št. 6316-22/2017-8 z dne 1. 2. 2018, v zadevi Javnega poziva za predložitev infrastrukturnih programov za financiranje v letih 2018 – 2020 je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep o izboru prijave za financiranje infrastrukturnih programov v letih 2018 - 2020

 

Priloga: