Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalna infrastruktura > Infrastrukturni programi > Rezultati razpisov in pozivov
Raziskovalna infrastruktura
Infrastrukturni programi
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati dodelitve sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov delovanja infrastrukturnih programov v raziskovalnih organizacijah v letu 2012

Na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (Ur.l. RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) in sklepa Znanstvenega sveta agencije z dne 9.7.2012 in 8.10.2012 je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep o sofinanciranju upravičenih stroškov delovanja infrastrukturnih programov v raziskovalnih organizacijah v letu 2012.

 

Priloga:

  • Sofinanciranje upravičenih stroškov delovanja infrastrukturnih programov v raziskovalnih organizacijah v letu 2012:
Stran ureja: Špresa Neziri Datum: 12.10.2012