Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022-2027

Rokovnik
Razpis

Vprašanja:

 1. Ali morajo biti dokumenti opremljeni z lastnoročnimi podpisi in žigi? Ali se lahko dokumenti v okviru javnega poziva/razpisa podpisujejo z certificiranimi digitalnimi podpisi in se jih nato v tiskani obliki in pošlje na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije?

  Dokumenti se lahko podpisujejo s certificiranimi digitalnimi podpisi in se nato natisnjene v papirnati obliki in pošlje na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
   
 2. Kaj je v terminologiji Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa za infrastrukturne programe mišljeno z "ESFRI projekti"?

  Z "ESFRI projekti" so mišljeni mednarodni raziskovalni infrastrukturni projekti iz Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture (NRRI), ki so večinoma tudi ESFRI projekti (to je projekti in landmarki iz prednostnega seznama Roadmapa ESFRI), ne pa vsi.
   
 3. Ali lahko dve raziskovalni organizaciji oddata skupno prijavo na javni poziv/razpis?

  Ne. Vsaka javna raziskovalna organizacija oziroma raziskovalna organizacija s koncesijo ima lahko samo en infrastrukturni program, ki mora biti strukturno (glede organizacije, dejavnosti, kadrov) in finančno razdeljen, če se izvaja v več organizacijskih enotah javne raziskovalne organizacije oziroma raziskovalne organizacije s koncesijo.
   
 4. V obrazcu Poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa v obdobju 2015 - 2021 OBRAZEC 2: ARRS-RI-ZP-2021 je točka 6. Rekapitulacija angažiranja infrastrukturnega programa RO – brez ESFRI projektov. Ali se navede rekapitulacija FTE za vsa leta ali samo za leto 2020?

  V točki 6. Rekapitulacija angažiranja infrastrukturnega programa RO – brez ESFRI projektov navedite rekapitulacijo FTE, ki ste jih navedli v točki 5.1. v rubriki Obseg letnih ur infrastrukturnega programa (izraženo v plačnem FTE) na dan 31. 12. 2020 brez ESFRI projektov.
   
 5. Sodelujemo pri izvajanju NRRI mednarodnih projektov (ESFRI), vendar nismo koordinator. Ali moramo to navesti v prilogi OBRAZEC 4: Priloga ESFRI?

  V obrazec OBRAZEC 4: Priloga ESFRI navedite, da sodelujete pri izvajanju projekta, koordinator projekta pa navede skupno vsebino.