Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022-2027

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

23.04.2021

  Zaključek javnega razpisa

24.06.2021 ob 14.00

  Odpiranje prijav

02.07.2021

  Seja strokovnega telesa

09.07.2021

  Ocenjevanje prijav

september in oktober 2021

  Seja strokovnega telesa

10.11.2021

  Seja Znanstvenega sveta agencije

24.11.2021

  Izdaja odločb MIZŠ

10.12.2021

  Objava rezultatov

22.12.2021
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano