Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Novice, obvestila

Poziv za predložitev letnih poročil o izvajanju infrastrukturne dejavnosti v letu 2013 in programov dela infrastrukturne dejavnosti v letu 2014

Javna agencija Republike Slovenije je na svojih spletnih straneh objavila obrazce letnega poročila o izvajanju infrastrukturne dejavnosti v letu 2013 in načrta dela v letu 2014.

Obrazci zajemajo vsebinsko Letno poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa (IP) v letu 2013, Letni program dela infrastrukturnega programa za leto 2014 ter Letno finančno poročilo izvajanja infrastrukturne dejavnosti v letu 2013 in finančni načrt za leto 2014.

Vsebinsko in finančno poročilo in program je treba oddati v dveh originalnih tiskanih izvodih, ustrezno podpisanih in žigosanih, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova 30,
1000 Ljubljana,

in v elektronski obliki na naslov: raz.infra@arrs.si.

Vljudno prosimo, da zaradi čim hitrejše izvedbe evalvacijskega postopka in zagotovitve izplačil vsebinsko in finančno poročilo in program oddate do konca meseca februarja 2014.

Evalvacija letnih poročil in programov bo potekala predvidoma v mesecu marcu in aprilu tekočega leta. Na temelju sklepa Znanstvenega sveta ARRS o sofinanciranju upravičenih stroškov izvajanja infrastrukturne dejavnosti v letu 2014 bo ARRS raziskovalne organizacije obvestila o nadaljnjem postopku.