Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Novice, obvestila
  Najava Javnega poziva za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje 2022 – 2027 in Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022-2027 (20.04.2021)
  Interventni ukrepi predvidevajo podaljšanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov za eno leto (24.03.2020)
Razpisi in pozivi
  Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022-2027 (23.04.2021, posodobljeno 11.06.2021) - zaključen
  Javni poziv za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje 2022 - 2027  (23.04.2021, posodobljeno 11.06.2021) - zaključen
Rezultati razpisov in pozivov
  Začasno sofinanciranje materialnih in nematerialnih stroškov infrastrukturnih programov v raziskovalnih organizacijah v letu 2021 (24.12.2020)
  Rezultati dodelitve sredstev za sofinanciranje neposrednih stroškov materiala in stroškov storitev ter amortizacije infrastrukturnih programov v letu 2020 (01.09.2020, posodobljeno 23.04.2021)