Page 5 - ARRS - OdliÄŤni v znanosti 2015
P. 5

5                    odliÄŤni v znanosti je eden izmed projektov Javne agencije za raziskoval-
                     no dejavnost Republike Slovenije. Namenjen je predstavitvi znanstvenih
                     dosežkov strokovni in splošni javnosti ter spodbujanju povezav med po-
                      trebami družbe in rešitvami, ki jih znanost lahko ponudi.
                       Izbor doseĹľkov OdliÄŤni v znanosti naredijo posamezni Znanstvenora-
                       ziskovalni sveti, ki delujejo v okviru Agencije. DoseĹľki so predstavl-
                        jeni v obliki javnosti odprtih dogodkov. Na ta naÄŤin Ĺľelimo omogoÄŤiti
                         vpogled v delovanje in rezultate znanstvenoraziskovalnega dela v
                         Sloveniji ter spodbuditi splošno bogatenje znanja.

                          V letu 2015 se je Agencija z dogodki OdliÄŤni v znanosti prikljuÄŤila
                           10. Slovenskemu forumu inovacij in seriji poljudnoznanstvenih
                           predavanj Znanost na cesti, potekali so tudi na Filozofski
                            fakulteti Univerze v Ljubljani in v Prirodoslovnem muzeju
                            Slovenije. Vsi dogodki so bili podprti s strani portala Vid-
                             eolectures.net, povzetki doseĹľkov pa so zbrani tudi v tej
                              publikaciji.


                               Za sodelovanjem se vsem lepo zahvaljujemo.

                                javna agencija za raziskovalno dejavnost
                                Republike Slovenije
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10