Page 3 - ARRS - OdliÄŤni v znanosti 2015
P. 3

3           BIOTEHNIKA                    HUMANISTIKA

           gozdarstVo                    arheologija
        29  Ekstraktivi v mehansko poškodovanem     41  Kulturni genom Prostor in njegovi
           lesu in grÄŤah bukve                ideogrami mitiÄŤne zgodbe

           ĹľivalSka pRodukcija                antroPologija
        30  Skupinska sesna kohezivnost: nova      42  Izvajanje razliÄŤnih poti razvoja druĹľinskega
           paradigma primarne socializacije pri prašiču   kmetovanja

           rastlinska Produkcija               kulturologija
        31  Mofete – modelni ekosistemi za       43  Going Places: zgodbe slovenskih migrantk
           raziskovanje vpliva dolgoroÄŤnih abiotskih     literarne Vede
           selekcijskih pritiskov na zdruĹľbe talnih  44  Konstruktivizem in Kosovel
           mikroorganizmov
                                    teologija
           Biotehnologija               45  BibliÄŤni odmevi v postmoderni misli
        32  Delovanje cisteinske karboksipeptidaze
           katepsina X pri raku

           Biotehnologija
        33  GoMapMan spletna aplikacija

           DRUŽBOSLOVJE

           sociologija
        35  KritiÄŤne perspektive v prouÄŤevanju sreÄŤe:
           rojstvo moderne sreÄŤe

           ekonomija
        36  Je nizka rodnost res problem? Staranje
           prebivalstva, odvisnost in potrošnja.

           PraVo
        37  Post-moderni izzivi transnacionalnega       INTERAKTIVNE
           prava za Evropsko unijo

           politiÄŤne vede                   VSEBINE
        38  Parlamentarizacija v post-konfliktnem
           kontekstu: Pobuda za pomoÄŤ kosovski
           skupščini
                                        POVEZAVA NA SPLET
           Psihologija
        39  Razvoj in konstruktna validacija Testa
           osamosvajanja na prehodu v odraslost            OGLED VIDEA
           (TOPO)
   1   2   3   4   5   6   7   8