Page 2 - ARRS - OdliÄŤni v znanosti 2015
P. 2

2                                  TEHNIKA

                                  materiali
                               17  Nanoplastna AlTiNtrda prevleka modre
                                  barve

              KAZALO               18  materiali
                                  Nov katalizator na osnovi kovin prehoda za
                                  proizvodnjo sinteznega plina iz metana in
                                  CO
                                   2
                                  merosloVje
                               19  OptiÄŤni Vlakenski senzorji z velikimi
          NARAVOSLOVJE                   aktivnimi dolĹľinami, sistemi in metode
                                  materiali
          Biologija                 20  Nov elektrokemijski katalizator za redukcijo
       7   Vpliv antropogenih dejavnikov in klimatskih   kisika v gorivnih celicah s protonsko
          sprememb na morske mikroorganizme        izmenjalno membrano na osnovi zlitine
          geologija                    bakra in platine
       8   Določevanje plazov z radarsko metodo       tehnološko usmerjena Fizika
          permanentnih sipalcev, primer plazu na   21  Izboljšanje izkoristka vlakenskega laserja
          odlagališču hidrometalurške jalovine Boršt    s preklopom ojačenja in kratkimi bliski z
          (Slovenija)                   uporabo neabsorbirane ÄŤrpalne svetlobe

          Farmacija
       9   Mimetiki solomonsterolov A in B z
          bazedoksifenskim skeletom kot novi
          antagonisti pregnanskega X receptorja

          VarstVo okolja                  MEDICINA
       10  Ĺ tudij pretvorb organokositrovih spojin v
          izcednih vodah iz odlagališč odpadkov      onkologija
                               23  Elektrokemoterapija jetrnih zasevkov raka
          Biokemija in molekularna Biologija        širokega črevesja in danke
       11  EpCAM,molekularni svetilnik rakavih celic
                                  Psihiatrija
          Fizika                   24  Povezava med svetovno gospodarsko krizo
       12  Odkritje stabilnega skritega kvantnega      in samomorilnostjo v Evropi in Sloveniji
          stanja v elektronskem kristalu
                                  RepRodukcija ÄŤloveka
          kemija                   25  Ali se avtizem skriva v naših genih?
       14  Xenonovi(II) polifluoridotitanati(IV)
                                  SRce in oĹľilje
          Fizika                   26  Nenaden zastoj srca izven bolnišnice in
       15  MozaiÄŤni kvazikristali              sodobno po reanimacijsko zdravljenje

                                  metaBolne in hormonske motnje
                               27  Inovativno zdravljenje bolnic s sindromom
                                  policistiÄŤnih ovarijev
   1   2   3   4   5   6   7