Obrazci

ARRS-MS-PROM-ZP-2022 - Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2022

  • Obrazec: