> Evidence in registri > Evidence > Novice
Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti
Novice, obvestila
Predpisani obrazci za evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

V skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 40/2013 in Ur.l. RS, št. 51/14) so veljavni obrazci za vodenje evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti dostopni na spletni strani.

Datum: 01.06.2017