> Evidence in registri > Evidence > Novice
Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti
Novice, obvestila
Obvestilo o novih obrazcih za evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

V skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 40/2013 in Ur.l. RS, št. 51/14) v veljavo stopajo novi obrazci za evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Obrazci so dostopni na spletni strani. Predhodni obrazci s tem dnem niso več veljavni.

Datum: 18.05.2015