> Evidence in registri > Evidence > Novice
Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti
Novice, obvestila
Objavljen nov Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti

V veljavi je nov Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti. Objavljen v Uradnem listu RS, št. 122/2006, z dne 28.11.2006, velja od 29.11.2006.

Datum: 08.12.2006