Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Novice, obvestila
  Sporočanje podatka o prenehanju delovnega razmerja v Evidenco RO in izključitvi iz programske ali projektne skupine (07.09.2020)