Odprti dostop

Koalicija S in Načrt S

 

O Koaliciji S in Načrtu S

Koalicija S je v začetku septembra 2018 naznanila deset načel Načrta S. Osrednji cilj pobude je oblikovati pogoje, da bodo od 1. 1. 2020 v odprtem dostopu ali na platformah, ki zagotavljajo odprti dostop, objavljene vse znanstvene publikacije, nastale v okviru aktivnosti, podprtih z javnim financiranjem. Med osrednjimi izmed desetih sprejetih načel je zavzemanje za odpravo t. i. plačilnih preprek (na primer naročnin na znanstvene revije ali plačil za dostop do posameznih objav), pri čemer stroški znanstvenih objav ne bremenijo raziskovalcev.

Konec novembra 2018 je Koalicija S potrdila in javno predstavila Navodila za izvedbo Načrta S, ki jih je pripravila delovna skupina zavezništva. Navodila za izvedbo Načrta S opredeljujejo tehnične zahteve treh dopustnih poti za objavo znanstvenih publikacij v odprtem dostopu, ki zagotavljajo skladnost posamezne znanstvene objave z načeli Načrta S in opisujejo zahteve, ki jih bodo sprejele agencije financerke do leta 2020. Javnost je lahko na spletni strani Koalicije S do 8. 2. 2019 podala odziv na predlagana navodila.

Tri dopustne poti za objavo znanstvenih publikacij v odprtem dostopu, ki zagotavljajo skladnost posamezne znanstvene objave z načeli Načrta S, so:

  • objava v revijah z odprtim dostopom ali na platformah, ki zagotavljajo odprt dostop,
  • shranitev končne objavljene verzije (ang. Versions of Record – VOR) ali avtorjevega sprejetega rokopisa (ang. Author Accepted Manuscript – AAM) v repozitorijih z odprtim dostopom brez embarga ali
  • objava v hibridnih znanstvenih revijah z dogovorom o preoblikovanju (ang. under transformative agreement).