Dogodki

Odlični v znanosti – predstavitve dosežkov s področja naravoslovja - 2. del

Gimnazija Novo mesto, Seidlova cesta 9, 8000 Novo mesto
Sreda, 18. oktober 2017 ob 12:30

Spodnji del aktivnega plazu na Potoški planini, foto: Tina Peternel

 

Odlični v znanosti je vsakoletni projekt Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v okviru promocije znanosti. V letu 2017 se bo zvrstilo šest dogodkov, na katerih bodo predstavljeni vidnejši dosežki preteklega leta. Dogodek bo povezovala novinarka Nataša Ivanuš Čuček, soustvarjalka oddaje Ugriznimo znanost na RTV SLO.

Opazovanje plazu na Potoški planini (SZ Slovenija) z uporabo rezultatov zračne fotogrametrije in tahimetričnih meritev
Dr. Tina Peternel, geologija

Analize in dobljeni rezultati, ki so bili izdelani v okviru raziskovalnega dela, predstavljajo doprinos znanja na področju prepoznavanja in razumevanja pobočnih masnih premikov. Raziskovalni dosežek združuje rezultate in analize dveh samostojnih disciplin, inženirske geologije in geodezije ter dokazuje njihovo pomembnost pri poznavanju pobočnih masnih premikov, ki igra ključno vlogo pri preventivnem obvladovanju. Dosežek predstavlja pomemben doprinos tudi na področju integracije in primerjave rezultatov metod aero daljinskega zaznavanja in rezultatov tahimetričnih izmer ter integracije dvo- in trirazsežnostnih podatkov pri interpretaciji pobočnih masnih premikov.

Polimerno-dispergirani tekočekristalni elastomeri - odkritje nove vrste pametnih materialov

Prof. dr. Boštjan Zalar, fizika

Močan termomehanski odziv (spreminjanje oblike s temperaturo) v tekočekristalnih elastomerih (TKE) bi lahko izkoristili pri novih generacijah mehanskih aktuatorskih elementov. Žal pa preboj ovira zapletena sinteza TKE, ki trenutno močno omejuje obliko vzorcev in onemogoča uporabo klasičnih metod za brizganje plastike. Problem so raziskovalci in raziskovalke rešili s pripravo kompozitnega materiala, natančneje z dopiranjem običajnega silikonskega elastomera s TKE mikrodelci. V takšnem kompozitu se temperaturno odzivni anizotropni oblikovni spomin mikrodelcev prenese na celoten material, če le-te orientiramo v zunanjem magnetnem polju in njihovo ureditev stabiliziramo z zamreženjem polimerne matrike.

Konveksnost in realna algebraična geometrija
Prof. dr. Igor Klep, dr. Janez Povh, matematika
Dosežek bo predstavil dr. Janez Povh.

V članku Matrix Convex Hulls of Free Semialgebraic Sets in knjigi Optimization of polynomials in non-commuting variables je prof. dr. Igor Klep formuliral in dokazal več fundamentalnih izrekov nekomutativne realne algebraične geometrije. Le-ta se ukvarja s polinomskimi neenačbami v matričnih prostorih. Članek se ukvarja s teoretičnimi osnovami, npr. konveksnostjo. Predstavi, kako lahko z dimenzijskimi razširitvami učinkovito iščemo konveksne lupine. Knjiga je namenjena širšemu spektru bralcev, saj se ukvarja predvsem z algoritmičnimi vidiki in uporabo, npr. v kvantni fiziki in matematični optimizaciji.

Zaviralci imunoproteasoma – nove učinkovine za zdravljenje avtoimunih bolezni?
Prof. dr. Stanislav Gobec, farmacija

Dosežek spada na področje razvoja novih zdravil za zdravljenje avtoimunskih obolenj (kot sta npr. revmatoidni artritis in multipla skleroza), vnetnih obolenj in raka. Imunoproteasom je encim s tremi katalitično aktivnimi podenotami, katerega povišano izražanje in bolj izrazito aktivnost povezujejo s temi boleznimi. Velika večina znanih zaviralcev imunoproteasoma je peptidne narave, za tak strukturni tip molekul pa sta značilni nizka biološka uporabnost in metabolna labilnost. S pomočjo virtualnega rešetanja in sledeče kemijske optimizacije so raziskovalci in raziskovalke uspeli pripraviti nove spojine z nepeptidno osnovno strukturo.

Kafra (po)ostaja privilegirano kiralno ogrodje
Dr. Sebastijan Ričko, doc. dr. Uroš Grošelj, kemija
Dosežek bo predstavil dr. Sebastijan Ričko.

Odkritje novega tipa visoko aktivnih bifunkcionalnih organokatalizatorjev je pomemben mejnik v razvoju področja organokatalize in organske kemije. Glede na dostopnost obeh enantiomernih oblik kafre iz naravnih virov je odkritje novih organokatalizatorjev pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju in razvoju okolju prijaznih tehnologij. Organokatalizatorji oponašajo delovanje encimov, ki jih človeštvo dandanes potrebuje za moderen način življenja.

 

        

 

Medijski pokrovitelj: