Dogodki

Informativni dan za mednarodna razpisa SUGI - Globalna pobuda za trajnostno urbanizacijo (JPI Urban Europe) in T2S - Prehodi k trajnostni naravnanosti (mreža NORFACE)

Velika dvorana (pritličje) MIZŠ, Masarykova c. 16, Ljubljana
Petek, 20. 1. 2017, 9:00 - 12:00

V petek, 20. 1. 2017 v Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova c. 16, Ljubljana) Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) prireja informativni dan za mednarodna razpisa:

  • mednarodni razpis SUGI – Globalna pobuda za trajnostno urbanizacijo (ang. The Sustainable Urbanisation Global Initiative / Food-Water-Energy Nexus) v okviru Skupne programske pobude Urbana Evropa, objavljen 19.12.2016 in
     
  • mednarodnega razpisa T2S - Prehodi k trajnostni naravnanosti (ang. Transitions to Sustainability) v okviru mreže NORFACE, najava (predvidena objava 18.1.2017).

 
Program informativnega dne:
 

9:00 Uvodni pozdrav
9:05 – 9:20 Predstavitev Skupne programske pobude Urbana Evropa (JPI Urban Europe)
dr. Marko Perdih, ARRS, član Upravnega odbora JPI UE
9:20 – 9:40 Predstavitev mednarodnega razpisa SUGI – Globalna pobuda za trajnostno urbanizacijo
Tina Vuga, ARRS, članica Delovne skupine agencij financerk JPI UE
9:40 – 10:00 Izkušnje z uspešno prijavo, projekt Urban Education Live, mednarodni razpis ENSUF – Pametne urbane prihodnosti
doc. dr. Matjaž Uršič, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
Urban Jeriha, Inštitut za politike prostora
10:00 – 10:30 Vprašanja, razprava
10:30 – 10:40 Kratek odmor
10:40 – 10:55 Predstavitev mreže NORFACE
 dr. Marko Perdih, ARRS, član Network Board NORFACE
10:55 – 11:15 Predstavitev mednarodnega razpisa T2S - Prehodi k trajnostni naravnanosti
Tina Vuga, ARRS, članica Management Team NORFACE
11:15 – 11:45  Vprašanja, razprava
12:00 Zaključek

 
Vljudno vabljeni.

 
Kontakt: Tina Vuga, tel.: 01 400 59 43, e-pošta: tina.vuga@arrs.si
 

Skupna programska pobuda Urbana Evropa je ena izmed desetih skupnih programskih Evropske unije, ki stremijo k oblikovanju skupnih, na rezultatih raziskav utemeljenih kompleksnih in naprednih rešitev.

JPI UE deluje na širokem in interdisciplinarnem prepletu raziskav, ki se dotikajo mestnega okolja z niza vidikov – od družbenih, socialnih, urbanistično-prostorskih, arhitekturnih in gradbenih, mobilnostnih, trajnostno naravnanih bivanjskih, pametnih (ang. smart) do biodiverzitetnih in vprašanj vezanih na kakovost bivanja v mestnih okoljih, tudi v povezavi z predmestnim ali ruralnim okoljem, ki meji na mesta. Cilj JPI UE je ustvariti privlačna, okoljsko in ekonomsko vzdržna urbana okolja, v katerih bodo lahko evropski državljani in skupnosti razvili svoj polni potencial. ARRS je članica od leta 2015.

NORFACE - Nove priložnosti sodelovanja agencij, financerk raziskovalne dejavnosti v Evropi (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) je mreža 17 evropskih agencij, ki deluje od leta 2004. ARRS je članica od leta 2005. NORFACE deluje kot ERA-NET na področju družboslovnih in delno humanističnih raziskav. Poglavitni cilj mreže NORFACE je skupen mednarodni razpis. Doslej je mreža NORFACE objavila tri mednarodne razpise.

 

Za zagotovitev prostorov se zahvaljujemo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.