Dogodki

Informativni dan za mednarodna razpisa, mreža NORFACE in Skupna programska pobuda Urbana Evropa

Velika dvorana (pritličje), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova c. 16, Ljubljana
15. december 2015

10:00 do 11:30 Skupna programska pobuda Urbana Evropa – ENSUF

12:00 do 13:30 NORFACE - DIAL

         

 
V torek, 15. 12. 2015 vas vabimo na informativni dan
za mednarodna razpisa:

  • DIAL – Dynamics of Inequality Accross the Life-course: Stuctures and Processes mreže NORFACE in
  • ENSUF – Smart Urban Futures Skupne programske pobude Urbana Evropa (JPI UE).

Program informativnega dne:

9:45 Registracija
10:00 - 10:10 Predstavitev Skupne programske pobude Urbana Evropa
dr. Marko Perdih, ARRS, član Upravnega odbora JPI UE
10:10 – 10:20 Predstavitev administrativnih pogojev mednarodnega razpisa ENSUF
Tina Vuga, ARRS, članica Delovne skupine agencij financerk JPI UE
10:20 – 10:40 Predstavitev vsebinskega dela razpisa ENSUF
Dr. Richard Sendi, Urbanistični inštitut RS, predsednik OST Prihodnost mest pri ARRS
10:40 – 11:00  Vprašanja, razprava
11:00 – 11:30 Predstavitev teme načrtovanega mednarodnega razpisa Nexus Approach to Global Urbanization
in izkazi interesa za sodelovanje
11:30 – 12:00  Odmor za kavo
11:45 Registracija (za udeležence NORFACE)
12:00 – 12:10 Predstavitev mreže NORFACE
dr. Marko Perdih, ARRS, član Network Board, NORFACE
12:10 – 12:20 Predstavitev administrativnih pogojev mednarodnega razpisa DIAL
Tina Vuga, ARRS, članica Managenet Team, NORFACE
12:20 – 12:40 Predstavitev vsebinskega dela razpisa DIAL
Dr. Damir Josipovič, Inštitut za narodnostna vprašanja, predsednik OST Vloga izobraževanja v spreminjajočih se družbah
12:40 – 13:00 Vprašanja, razprava
13:00 – 13:30 Predstavitev teme načrtovanega mednarodnega razpisa Trasformations to Sustainability (S2T
in izkazi interesa za sodelovanje

Vljudno prosimo, da svojo udeležbo sporočite na naslov tina.vuga@arrs.si do ponedeljka, 14. 12. 2015, do 13. ure.

Za zagotovitev prostorov se zahvaljujemo MIZŠ.

Skupna programska pobuda Urbana Evropaa je ena izmed desetih skupnih programskih Evropske unije, ki stremijo k oblikovanju skupnih, na rezultatih raziskav utemeljenih kompleksnih in naprednih rešitev.

JPI UE deluje na širokem in interdisciplinarnem prepletu raziskav, ki se dotikajo mestnega okolja z niza vidikov – od družbenih, socialnih, urbanistično-prostorskih, arhitekturnih in gradbenih, mobilnostnih, trajnostno naravnanih bivanjskih, pametnih (ang. smart) do biodiverzitetnih in vprašanj vezanih na kakovost bivanja v mestnih okoljih, tudi v povezavi z predmestnim ali ruralnim okoljem, ki meji na mesta. Cilj JPI UE je ustvariti privlačna, okoljsko in ekonomsko vzdržna urbana okolja, v katerih bodo lahko evropski državljani in skupnosti razvili svoj polni potencial. ARRS je članica od letošnjega leta.

 

 

 

NORFACEE - Nove priložnosti sodelovanja agencij, financerk raziskovalne dejavnosti v Evropi (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) je mreža 17 evropskih agencij, ki deluje od leta 2004. ARRS je članica od leta 2005. NORFACE deluje kot ERA-NET na področju družboslovnih in delno humanističnih raziskav. Poglavitni cilj mreže NORFACE je skupen mednarodni razpis. Doslej je mreža NORFACE objavila tri mednarodne razpise.