Dogodki

Javne predstavitve izjemnih znanstvenih dosežkov 2012

Predstavitve izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 je serija dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami, na katerih se bodo dogodki odvijali. Gre za predstavitev dosežkov po izboru posameznih Znanstvenoraziskovalnih svetov ved ARRS.

Predstavitve znanstvenih dosežkov omogočajo vpogled v delo slovenskih znanstvenic in znanstvenikov in zajemajo bistvene znanstvene rezultate. Namenjene so različnim javnostim: strokovni in laični, znanstveni in gospodarski. S predstavitvami in objavo na Videolectures.net želi ARRS javnost seznaniti z novostmi, učinki in rezultati na vseh področjih znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Sloveniji ter podpreti vzpostavljanje različnih omrežij znotraj znanosti in zunaj nje.

Vljudno ste vabljeni, da se udeležite predstavitev znanstvenih dosežkov iz leta 2012:

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Tino Glavič Novak tina.novak@arrs.si.

Predstavitve izjemnih znanstvenih dosežkov za leto 2011 si lahko ogledate na spletni strani http://videolectures.net/znanstveni_dosezki2011/.