Dogodki

Vabilo na mednarodno konferenco: »Premišljevanje državljanstva in državljanske vzgoje v globalni dobi«

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
17. marec 2011 ob 9.30

Vabljeni na mednarodno konferenco z naslovom »Premišljevanje državljanstva in državljanske vzgoje v globalni dobi « (»Rethinking Education for Citizenship in a Global Age«), ki bo potekala v okviru projekta Državljan(stvo) v novi dobi. Enodnevna konferenca bo potekala v četrtek, 17.3.2011 s pričetkom ob 9.30 uri na Fakulteti za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.

Na konferenci bodo sodelovali tuji in domači strokovnjaki s področja državljanske vzgoje. Predstavitve bodo potekale v angleškem jeziku.

Konferenca je razdeljena na tri vsebinske panele:

 1. Panel - Premišljanje državljanstva
  • Novi koncepti državljanstva ter državljanstvo onstran nacionalne države
  • Globalne dimenzije državljanstva – družbeni, etični in kulturni imperativi proti nacionalnemu državljanstvu, ki je vezano zlasti na teritorialno in etnično pripadnost
  • Nove in/ali alternativne prakse državljanstva
 2. Panel – Novi izzivi v državljanski vzgoji: »Od nacionalnega h globalnemu«
  • Kaj je državljanska vzgoja (od nacionalnih politik do globalnega dojemanja državljanske vzgoje)?
  • Globalni in multikulturni vidiki ter državljanska vzgoja
  • Nacionalna identiteta vs. globalna identiteta ter državljanska vzgoja
  • Formalni ter neformalni pristopi k državljanski vzgoji: vzgoja za globalno zavest
  • Kaj je aktivno državljanstvo: Od nacionalnih problemov do globalnega zavedanja?
 3. Panel – Institucionalni okviri za državljansko vzgojo: »Problemi in rešitve«
  • Nove vsebine o državljanski vzgoji znotraj institucionalnih okvirjev
  • Formalne in neformalne oblike državljanske vzgoje v učnih načrtih in onstran njih
  • Vzpostavitev centra za državljansko vzgojo na nacionalni ravni?

Prijavnica in program konference sta na voljo na spletni strani dogodka, kjer bo naknadno objavljen tudi program konference. Za vse ostale informacije se lahko obrnete na conference@drzavljanska-vzgoja.org ali na tomaz.pusnik@fdv.uni-lj.si.

Priloga: