Dogodki

Informativni dnevi v Sloveniji in projektna borza za aktualne razpise 7. okvirnega programa

GZS, Dimičeva 13, Ljubljana
1. in 2. september 2011

V okviru mreže za uspešno črpanje evropskih sredstev, ki je bila med člani SGRZ ustanovljena marca 2009, SGRZ v sodelovanju z GZS in Ministrstvom za znanost, tehnologijo in visoko šolstvo RS organizira na GZS 1. in 2. septembra 2011 informativne dneve, na katerih bodo predstavljeni posamezni razpisi 7. okvirnega programa, organizirali pa bomo tudi t.i. projektne borze, kjer bi predstavili projektne ideje udeležencev ter se dogovarjali o potencialnih skupnih projektih.

Informativne dneve bomo organizirali za člane SGRZ in za zainteresirane organizacije po vašem izboru, ki jih na ta dogodek tudi povabite.

Namen informativnih dni je predstaviti posamezne razpise, prioritetna področja razpisov, pogoje sodelovanja na razpisih ter predvsem predstaviti konkretne ideje udeležencev projekta ter jih povezati v potencialne projektne konzorcije.

Informativni dnevi bodo tematsko specifični, zato pričakujemo na vsaki predstavitvi do 15 udeležencev, kar bo omogočilo tudi učinkovitejšo interakcijo med udeleženci in nosilcem predstavitve razpisov s posameznega tematskega področja. Na vsak informativni dan bomo povabili nacionalno kontaktno osebo za posamezno področje 7. okvirnega programa, ki bo predstavila cilje in prioritete razpisa, ter predstavnika organizacije, ki že sodeluje ali je sodelovala pri implementaciji projekta z vsakega specifičnega področja.

V uvodnem, plenarnem delu prvega in drugega dne dopoldne bomo, poleg predstavitve namena in ciljev informativnih dni, predstavili splošne značilnosti 7. okvirnega programa, prioritetna področja, možnosti za sodelovanje, podporno okolje v Sloveniji in EU, učinkovite poti za iskanje partnerjev in sestavljanje konzorcija, ter informacijske vire. Prav tako bomo predstavili način sodelovanja pri predstavitvah projektnih idej.

Informativna dneva bosta po vsakokratnem jutranjem plenarnem delu po odmoru že dopoldne, zatem pa še popoldne, potekala v obliki po treh vzporednih delavnic za posamezna tematska področja, ki so sicer v celoti naslednja:

 1. SME – Raziskave v korist malim in srednjim podjetjem
 2. Promet
 3. Okolje
 4. Energija
 5. Regije znanja in raziskovalni potencial
 6. Varnost
 7. ICT – informacijska in komunikacijska tehnologija
 8. Znanje v družbi ter družbene vede in humanistika
 9. KBBE – Hrana in prehrana, kmetijstvo, ribištvo in biotehnologija
 10. Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije (tbc)
 11. Vesolje

Vsaka od delavnic bo potekala na naslednji način:

 1. Predstavitev razpisa in prioritetnih področij (nacionalna kontaktna oseba)
 2. Predstavitev primera že odobrenega in implementiranega projekta ter izkušenj organizacije, ki je sodelovala v projektu (partnerji v projektih iz 6. in 7. okvirnega programa)
 3. Predstavitev projektnih idej udeležencev informativnih dni.
 4. Vprašanja in odgovori.

Kratek opis posameznega razpisa ter obrazec za predstavitev projektnih idej boste prejeli po uradni objavi razpisov. Zaželjeno je, da kot udeleženci informativnih dni pripravite projektne ideje, ki jih želite predstaviti ob tej priložnosti.

Program informativnih dni je priložen v priponki. Vljudno prosimo, da udeležbo sporočite na elektronski naslov: info@sbra.be.

Vljudno vabljeni tudi v imenu ARRS.
 

Priloga: