Dogodki

Posvetovanje Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov

Grand hotelu Union, Miklošičeva 1-3, Ljubljana
27. in 28.10.2010

Sekciji za visokošolske in za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije pod pokroviteljstvom Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS dne 27. in 28. 10. 2010 v ljubljanskem Grand hotelu Union organizirata posvetovanje Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov, v okviru katerega bi želeli slovenske raziskovalce, vodstva ustanov, financerje raziskav, knjižničarje in informacijske specialiste seznaniti s stanjem v svetu in omogočiti razpravo o nadaljnjih dejavnostih v Sloveniji.

Pri izbiri teme posvetovanja so programski odbor vodile spremembe na področju znanstvene komunikacije, ki smo jim priča po letu 2000. Pogojuje jih čim boljši izkoristek javnega financiranja in omogoča razvoj informacijske tehnologije. Tako je po zadnjih ocenah že okoli 20 odstotkov objav raziskovalcev prosto dostopnih (open access), bodisi kot avtorjeva končna recenzirana različica članka v naročniški reviji (prednatis), shranjena v prostodostopnem repozitoriju, kot objava v prostodostopni reviji ali kot prosto dostopni članek v naročniški reviji (več informacij na http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=3755). Prosto dostopne objave lahko vsebujejo povezave do podatkov ali druge funkcionalnosti (enhanced publications). Dostopne so preko računalnikov ali drugih komunikacijskih naprav. Storitve Spleta 2.0 se vse pogosteje uporabljajo za učinkovitejšo komunikacijo in sodelovanje med znanstveniki. V zasledovanju vplivnosti/vidnosti znanstvenih objav se poleg poznanih metod, temelječih na citiranosti objav, razvijajo nove, ki kot merilo za vrednotenje uporabljajo pogostost uporabe objav v elektronskem okolju. Vedno več je pobud za prosto dostopnost podatkov raziskav (www.opendatacommons.org). Visokošolske in raziskovalne ustanove vzpostavljajo repozitorije, v katerih poleg raziskovalnih objav hranijo visokošolska dela, učna gradiva in druge publikacije ustanove. Ustanove ali financerji raziskav sprejemajo odločitve o obveznem shranjevanju objav raziskovalcev v prostodostopne repozitorije.

V uvodnem delu posvetovanja bo direktor ARRS dr. Franci Demšar predstavil stališča javne agencije do tematike. Pregled stanja v svetu bodo podali dr. Bas Savenije, direktor Narodne knjižnice Nizozemske in predsednik SPARC Europe, ga. Iryna Kuchma, vodja programa prostega dostopa pri organizaciji EIFL, in ga. Niamh Brennan, pomočnica direktorja knjižnice Trinity College Dublin. V sklopu Prost dostop v Sloveniji bodo predstavljene slovenske pobude v okolju prostega dostopa in v sklopu Prost dostop in vrednotenje znanosti razmišljanja o pomenu prostega dostopa za vrednotenje objav raziskovalcev za potrebe sofinanciranja raziskovalne dejavnosti in volitev v nazive. Vsa predavanja so vabljena. Posvetovanje se bo zaključilo s sklopom Prost dostop jutri. Predstavniki različnih deležnikov prostega dostopa bodo na okrogli mizi razpravljali o potrebnih aktivnostih za čim hitrejšo uveljavitev dosežkov slovenskih znanstvenikov v okolju prostega dostopa in s tem večjo vidnost in odmevnost rezultatov raziskav ter boljši izkoristek javnih sredstev, namenjenih raziskavam in razvoju.

Program posvetovanja:

Dodatne informacije:
mag. Maja Božič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Gozdarska knjižnica, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, tel.: 01 320 35 45, e-naslov: maja.bozic@gozdis.si.

Vljudno vabljeni!