Dogodki

Podelitev Zlatih znakov »Jožefa Stefana«

23. marec 2005

Institut "Jožef Stefan" je tudi letos podelil Zlate znake Jožefa Stefana, ki jih že 13. leto zapored podeljuje na podlagi kriterijev razpisa najbolj odmevnim prispevkom mladih doktorjev znanosti. Upoštevana so dela s področja naravoslovno-matematičnih in tehniških ali njim sorodnih ved, ki so dosegla odmev mednarodne strokovne javnosti. Z Zlatim znakom želi Institut Jožefa Stefana vzpodbuditi mlade ljudi k še večji zavzetosti na znanstveno-raziskovalnem področju, kar je tudi svojevrsten poziv odgovornim ljudem v gospodarstvu, da to znanje čim učinkoviteje uporabijo.

Kot uvod v teden prireditev, ki so tradicionalno posvečena velikemu slovenskemu znanstveniku Jožefu Stefanu, je Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Institutom "Jožef Stefan" in Evropsko unijo pripravila razstavo FUZIJA, ENERGIJA BODOČNOSTI, svoja dela je razstavila akademska slikarka Milena Usenik, zvrstila se je vrsta predavanj, predzadnji dan je bil na Institutu Dan odprtih vrat, zadnjega dne pa so podelili priznanja mladim raziskovalcem.

Osrednja prireditev s podelitvijo 3 Zlatih znakov Jožefa Stefana je potekala 23. 3. 2005, na kateri je spregovoril direktor ARRS dr. Franci Demšar (v prilogi). Poudaril je pomembnost kakovostnega izobraževanja mladih strokovnjakov, ki ga omogočajo osnovne raziskave v fiziki, to pa je ključnega pomena za uvajanje novih tehnologij v slovensko gospodarstvo. Model mladih raziskovalcev, je dejal dr. Demšar, je v 20 letih prinesel več kot 2.000 doktorjev znanosti, od katerih pa jih več kot polovica deluje na področjih, ki niso financirana iz proračunskih sredstev (več v celotnem besedilu govora na koncu tega zapisa).

V Sloveniji podelijo na širšem področju znanosti kar nekaj nagrad in priznanj (v prilogi). Za nagrade skrbijo tako ustrezna ministrstva Republike Slovenije, vse tri slovenske univerze, raziskovalni in znanstveni inštituti ter gospodarstvo. Seznam se iz leta v leto tudi spreminja, povečuje in vse bolj determinira. Nekatere vrste nagrad se vsebinsko navezujejo tudi s kulturnimi nagradami(n. pr. študentska Prešernova nagrada) ali z nagradami, ki jih podeljujejo v gospodarstvu (n. pr. Krkina nagrada).

Priloge: