Dogodki

Tiskovna konferenca ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Jureta Zupana in direktorja ARRS dr. Francija Demšarja o mladih raziskovalcih

11. marec 2005

V prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je bila v petek, 11.3.2005, tiskovna konferenca, na kateri sta minister dr. Jure Zupan in direktor ARRS dr. Franci Demšar predstavila javni poziv in novosti na področju financiranja mladih raziskovalcev.
 

 
Z leve: Minister dr. Jure Zupan, direktor ARRS dr. Franci Demšar in Marija Jelka Bertoncelj, vodja delovnega področja Kadri (mladi raziskovalci)  

Zbranim novinarjem slovenskih medijskih hiš je najprej spregovoril minister dr. Jure Zupan (več o tem na strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo), ki je spregovoril o 20-letnem usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v projekt "2000 mladih raziskovalcev". Direktor ARRS dr. Franci Demšar je spregovoril o novostih v Pravilniku o financiranju in usposabljanju mladih raziskovalcev, med katerimi velja omeniti novost prijave kandidatov za mentorje mladih raziskovalcev, ki potem izbirajo mlade raziskovalce. Na tiskovni konferenci so novinarji lahko izvedeli, da pride vsako leto iz programa okrog 200 mladih raziskovalcev, v stalnem financiranju pa jih je okrog 1.200. V 20 letih je Slovenija dobila iz tega programa 1.148 novih magistrov znanosti in 2.043 novih doktorjev znanosti.
 

Skladno s 4. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah je ARRS sprejel tudi navodila za izbor mentorjev mladim raziskovalcem. Ta upoštevajo Izhodišča in usmeritve nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (glej prilogo na spletni strani MVSZ), zagotovljena sredstva ter letno politiko Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, zapisana v Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev mladim raziskovalcem v raziskovalnih organizacijah v letu 2005 (glej priloge javnega poziva). Dne 11.3.2005 je bil objavljen Javni poziv za predlaganje mentorjev v letu 2005. Sestavni del poziva sta Prijavni obrazec za kandidata za mentorja in Ocenjevalni list kandidata za mentorja mlademu raziskovalcu (glej priloge javnega poziva).

Tiskovna konferenca je postregla s podatkom, da bo letos financiranih 210 mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah in 45 mladih raziskovalcev v delovnih organizacijah. Posebno slednje pomeni 10 mladih raziskovalcev več, kot lani, kar pomeni tudi 29 % več denarja za mlade raziskovalce v gospodarstvu.