Dogodki

Obisk Gozdarskega inštituta

06. januar 2005

Direktor ARRS dr. Franci Demšar je 6.1.2004, v spremstvu mag. Stojana Pečlina obiskal Gozdarski inštitut Slovenije.

Direktor inštituta, prof. dr. Niko Torelli, je uvodoma izpostavil pomembnost gozda za Slovenijo, saj pokriva blizu 60% njene površine. Povedal je, da je bil v lanskem letu v polnem obsegu realiziran projekt vzpostavitve monitoringa stanja gozdov na Slovenskem. Gre za del obsežnega mednarodnega programa za spremljanje stanja in razvoja gozdov, ki poteka že skoraj 20 let in je obvezen za vse članice Evropske Unije.

V pogovoru dr. Demšarja z direktorjem inštituta, vodjo raziskovalnega programa doc. dr. Hojko Kraigher in doc. dr. Tomom Levaničem, so načeli več tem v zvezi z raziskovalno dejavnostjo inštituta, med drugim tudi o raziskovalnih priložnostih v okviru prioritetnega področja naravna in kulturna dediščina.