Dogodki

Konferenca »Fizika – priložnost za slovensko gospodarstvo«

Gospodarska zbornica Slovenije
10. maj 2005

V svetovnem letu fizike se vrstijo raznovrstne prireditve, razstave, srečanja in konference po vsem svetu, tudi pri nas. Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Univerza v Ljubljani in Institut "Jožef Stefan" v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije so tako 10. maja 2005 pripravili konferenco v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije in nanjo povabili tehniška vodstva slovenskih podjetij, predstavnike raziskovalno-razvojnih oddelkov raznih institucij in tehnoloških mrež, skupine podjetij, ki se povezujejo v skupna vlaganja, kadrovske službe in vse ostale, ki skrbijo za tehnološko prihodnost. Naslovili so jo »Fizika – priložnost za slovensko gospodarstvo«, med glavnimi temami konference pa najdemo vse od tekočih kristalov, nanotehnologije, fizike v medicini in farmaciji, do fizike v ekonomiji, prenosov vrhunske znanosti v aplikacije in usposobljenosti kadrov v podjetjih.

Med udeleženci v programu konference so sodelovali priznani slovenski strokovnjaki od Instituta »Jožef Stefan«, Kemijskega inštituta in Inštituta za biofiziko z Medicinske fakultete pri Univerzi v Ljubljani do podjetij (npr. LEK) ali zavarovalnic (npr. WienerStädtische iz Ljubljane). Med otvoritvenimi predavanji omenjamo prispevek direktorja ARRS dr. Francija Demšarja (glej prilogo), ki je predstavil dosežke slovenske znanosti na področju fizike.

Slišali smo tudi zanimiva predavanja o fiziki v zavarovalništvu, farmaciji, pri ustanavljanju podjetij in drugo. V diskusijah je bilo slišati npr. o soodvisnosti znanosti in gospodarstva, o znanstvenih, tehniških in kadrovskih potencialih fizike in o tem, kako se fizika lahko dejavneje vključi v tehnološki razvoj.

 

Prepoznajte fiziko v vsakdanjem življenju Predavanje dr. F. Demšarja Konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov

 

Priloga:
  • Dosežki slovenske znanosti in fizike - predstavitev dr. Francija Demšarja: