Dvorana Instituta "Jožef Stefan"

Podelitev Zlatega znaka Instituta "Jožef Stefan"

23. marec 2005
Foto ©ARRS