Pregledi in analize

Vlaganja v RR (GERD) % BDP

Bruto domači izdatki za RRD po virih financiranja v % od BDP v letu 2018
 

  Slovenija EU 28
Gospodarske družbe 1,22 1,24
Državni viri 0,46 0,62
Visoko šolstvo 0,01 0,02
Zasebne nepridobitne organizacije 0,01 0,02
Viri iz tujine 0,26 0,2
Viri financiranja skupaj 1,95 2,11


Bruto domači izdatki za RRD po sektorju izvedbe v % od BDP v letu 2019
 

  Slovenija EU 28
Poslovni sektor 1,51 1,42
Državni sektor 0,28 0,23
Visokošolski sektor 0,24 0,47
Zasebni nepridobitni sektor 0,01 0,02
Skupaj 2,04 2,14
     

 


Vlaganja v raziskave in razvoj (delež GERD v BDP)


Indeks rasti vlaganj v raziskave in razvoj (GERD) v letu 2019 glede na 2018


 

Vlaganja v raziskave in razvoj (delež GERD v BDP) v letu 2019


Vlaganja in indeks vlaganj v RR (GERD)

 

Vlaganja v RR po sektorju izvedbe: za poslovni sektor
(poroča poslovni sektor)


Indeks vlaganj v RR po sektorju izvedbe: za poslovni sektor v letu 2019 glede na 2018
(poroča poslovni sektor)


Vlaganja v RR po sektorju izvedbe: za poslovni sektor v letu 2019

Vir: Eurostat