Pregledi in analize

Mednarodne primerjave

Arhiv
Obdobje Število na milijon prebivalcev Razmerje SLO-EU Mesto Zajem
EU Slovenija
Objave
Vede in področja (FORD)
2016-2020 6.050 11.217 185,4% 9/28 2021
Citati
Vede in področja (FORD)
2016-2020 46.064 93.998 204,1% 12/28 2021
Objave  med 10% najbolj citiranimi
Vede in področja
Raziskovalne organizacije
2017 171 284 166,1% 12/28 2021
Visoko citirane objave
Vede in področja
Objave po področjih
2010-2020 275 303 110,2% 12/28 2021
Patentne prijave 2020 140,3 79,9 56,9% 13/28 2021
Raziskovalci 2017 6.083 6.821 112,1% 10/28 2020

 

  Obdobje EU Slovenija Razmerje SLO-EU Mesto Zajem
Relativni faktor vpliva
Vede in področja (FORD)
2016-2020 1,13 1,24 109,7% 21/28 2021
Skupni inovacijski indeks 2021 0,526 0,470 89,4% 15/27 2021
Vlaganja v RRD (GERD) % BDP 2019 2,14 2,04 95,3% 9/28 2021
Po sektorju izvajanja: za državni in visokošolski sektor 2019 0,70 0,52 74,0% 19/28 2021
Državna proračunska sredstva za RRD 2019 1,42 1,05 73,9% 17/28 2021
BDP na prebivalca 2020 29.660 22.010 74,2% 15/27 2021

 

Viri: