Pregledi in analize

Mednarodne primerjave

Arhiv
Obdobje Število na milijon prebivalcev Razmerje SLO-EU Mesto Zajem
EU Slovenija
Objave
Vede in področja (FORD)
2015-2019 5.763 10.728 186,1% 9/28 2020
Citati
Vede in področja (FORD)
2015-2019 40.933 79.531 194,3% 12/28 2020
Objave  med 10% najbolj citiranimi
Vede in področja
Raziskovalne organizacije
2017 171 284 166,1% 12/28 2021
Visoko citirane objave
Vede in področja
Objave po področjih
2009-2019 262 293 112,0% 12/28 2020
Patentne prijave 2019 142,3 58,6 41,2% 14/28 2020
Raziskovalci 2017 6.083 6.821 112,1% 10/28 2020

 

  Obdobje EU Slovenija Razmerje SLO-EU Mesto Zajem
Relativni faktor vpliva
Vede in področja (FORD)
2015-2019 1,14 1,18 103,5% 22/28 2020
Skupni inovacijski indeks 2019 0,522 0,431 82,6% 16/28 2020
Vlaganja v RRD (GERD) % BDP 2018 2,12 1,95 92,0% 9/28 2020
Po sektorju izvajanja: za državni in visokošolski sektor 2018 0,69 0,49 71,0% 19/28 2020
Državna proračunska sredstva za RRD 2018 1,40 0,96 68,5% 17/28 2020
BDP na prebivalca 2019 31.950 22.980 71,9% 16/28 2020

 

Viri: