Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Raziskovalni programi

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za raziskovalne programe


Struktura sredstev za raziskovalne programe po raziskovalnih vedah v letu 2021

 

Delež sredstev po raziskovalnih vedah glede na spol vodje raziskovalnega programa v letu 2021

 

Vodje raziskovalnih programov glede na starost in spol v letu 2021
(upoštevana je starost ob koncu leta 2021)

Najmlajši vodja raziskovalnega programa je star 38 let in najmlajša vodja je stara 44 let. Najstarejši vodja raziskovalnega programa je star 80 let in najstarejša vodja pa je stara 74 let.


Vodje raziskovalnega programa, ki so oziroma niso bili hkrati vodje temeljnega, aplikativnega, podoktorskega projekta ali CRP v letu 2021