Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Proračun ARRS

Struktura proračuna v letu 2021

Sredstva ARRS in delež sredstev ARRS v odhodkih proračuna RS


Sredstva ARRS in delež sredstev ARRS v BDP