Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Arhiv
  2019 2020 Indeks % v proračunu ARRS (2020)
Proračun ARRS 182.783.128 206.822.405 113 100,0%
Stabilno financiranje 105.229.217 116.159.896 110 56,2%
Raziskovalni programi 66.646.484 74.907.991 112 36,2%
Infrastrukturni programi 15.564.254 16.236.088 104 7,9%
Ustanoviteljske obveznosti 23.018.479 25.015.816 109 12,1%
Raziskovalni projekti 38.368.613 44.102.550 115 21,3%
Temeljni projekti 27.245.474 31.765.781 117 15,4%
Aplikativni projekti 6.393.885 6.598.631 103 3,2%
Podoktorski projekti 3.456.581 3.831.353 111 1,9%
CRP 1.272.672 1.906.784 150 0,9%
Človeški viri 21.944.246 24.747.425 113 12,0%
Mladi raziskovalci 21.938.546 24.747.425 113 12,0%
Mladi doktorji 5.700      
Mednarodno sodelovanje 6.504.393 8.235.300 127 4,0%
Projekti* 4.418.466 6.717.172 152 3,2%
Dvostransko in večstransko sodelovanje 2.085.927 1.518.128 73 0,7%
Infrastruktura 10.736.660 13.577.234 126 6,6%
Raziskovalna oprema 3.148.479 5.826.849 185 2,8%
Informacijska podpora, mednarodna literatura 5.705.628 5.731.730 100 2,8%
Revije in knjige 1.882.553 2.018.655 107 1,0%

*V letu 2020 je bilo izplačano 6.576.668,14 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 140.503,47 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa.