> Agencija > Komisije
Agencija
Komisije

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018:

 • Fani Rožič Novak– predsednica,
 • Špresa Neziri – članica in
 • Breda Török – članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Marica Žvar – članica,
 • Bojan Volf - član.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Marjetica Primožič – članica in
 • Breda Török – članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav,prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Mojca Boc – članica,
 • Tatjana Jurkovič, MIZŠ - članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 – 2020:

 • Fani Rožič Novak - predsednica,
 • Marjetica Primožič - članica in
 • Breda Török -članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 - 2020:

 • Fani Rožič Novak - predsednica,
 • Mojca Boc - članica in
 • Tatjana Jurkovič, MIZŠ - članica.
   

Komisija za ugovore v zvezi z obvestili o izboru in sofinanciranju prijav prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020:

 • Katarina Hren – predsednica,
 • Simon Ošo – član,
 • Ernesta Mlakar – članica.

Strokovna komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020, v sestavi:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Špresa Neziri– članica in
 • Fani Rožič Novak – članica.


Strokovna komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018, v sestavi:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Špresa Neziri – članica in
 • Breda Török – članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018, v sestavi:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Simon Ošo – član in
 • Mojca Boc – članica.


Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020, v sestavi:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Mojca Boc – članica,
 • Špresa Neziri – članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018:

 • Mojca Boc - predsednica,
 • Špresa Neziri – članica in
 • Tina Vuga – članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018:

 • Špresa Neziri – predsednica,
 • Fani Rožič Novak – članica,
 • Aleksandra Panič – članica.


Strokovna komisija za pripravo predloga obsega neposrednih stroškov materiala in stroškov storitev ter amortizacije infrastrukturnih programov v letu 2018:

 • Mojca Boc, predsednica,
 • dr. Lidija Tičar Padar, članica,
 • Simon Ošo, član,
 • Špresa Neziri, članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme – Paket 17:

 • Špresa Neziri – predsednica,
 • Fani Rožič Novak – članica,
 • Aleksandra Panič – članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni poziv za predložitev infrastrukturnih programov za financiranje v letih 2018 – 2020:

 • Špresa Neziri – predsednica,
 • Fani Rožič Novak – članica,
 • Aleksandra Panič – članica.


Komisija za ugovore na obvestila o prvi fazi izbora prijav predlogov raziskovalnih projektov za leto 2018 na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 (Uradni list RS, št. 30/17), v sestavi:

 • Tanja Tomaževič Aničin, predsednica
 • Marija Žvar, članica
 • Ana Jakopin, članica.


Komisija za ugovore na obvestila o rezultatih izbora prijav na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017
(Uradni list RS, št. 56/17), v sestavi:

 • Tanja Tomaževič Aničin, predsednica
 • Marica Žvar, članica
 • Matejka Ahčin, članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2018 – 2019
, v sestavi:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Breda Török – članica in
 • Marjetka Primožič – članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2018 – 2019, v sestavi:

 • Fani Rožič Novak – predsednica
 • Mojca Boc – članica in
 • Tatjana Jurkovič – članica, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2017-2019
, v sestavi:

 • Fani Rožič Novak– predsednica,
 • Marjetica Primožič– članica in
 • Katarina Seršen – članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2017-2019
, v sestavi:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Breda Török – članica in
 • Aleksandra Panič – članica.


Komisija za ugovore zoper obvestila o izboru prijav za financiranje raziskovalnih programov, izdanih na podlagi Sklepa o izboru prijav za financiranje raziskovalnih programov
, št. 6316-4/2016-250 z dne 25. 11. 2016, v sestavi:

 • Tanja Tomaževič, predsednica,
 • Simon Ošo, član,
 • Marjetica Primožič, članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov in Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov
(Uradni list RS, št. 6/17 in 12/17), v sestavi:

 • Silvia Bodanec, predsednica,
 • Ernesta Mlakar, članica in namestnica predsednice,
 • Urša Novak, članica.


Komisije za obravnavanje vlog za odstopanja od porabe sredstev za ustanoviteljske obveznosti po posameznih namenih v letu 2016
, v sestavi:

 • dr. Marko Perdih, predsednik,
 • dr. Stojan Pečlin, član,
 • Silvia Bodanec, članica in
 • Edita Ogrizek, članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2017
:

 • Mojca Boc - predsednica,
 • Špresa Neziri – članica in
 • Tina Vuga – članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2017
:

 • Špresa Neziri – predsednica,
 • Fani Rožič Novak – članica,
 • Aleksandra Panič – članica.


Strokovna komisija za pripravo predloga obsega neposrednih stroškov materiala in stroškov storitev ter amortizacije infrastrukturnih programov v letu 2017:

 • Mojca Boc, predsednica
 • Lidija Tičar Padar, članica
 • Špresa Neziri, članica.

 

Komisija za ugovore na obvestila o drugi fazi izbora prijav predlogov raziskovalnih projektov za leto 2017 na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 (Uradni list RS, št. 21/16) v sestavi:

 • Tanja Tomaževič Aničin, predsednica
 • Mojca Boc, članica
 • Urša Novak, članica

 

Komisija za ugovore na obvestila o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2017 in okvirnem številu mentorskih mest raziskovanim programom za čas trajanja raziskovalnega programa, v sestavi:

 • Tanja Tomaževič Aničin – predsednica
 • Vanja Rodič – članica
 • Frančiška Rožič Novak – članica

 

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2018 in 2019, v sestavi:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Breda Török – članica in
 • Marjetka Primožič – članica.

 

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2018 in 2019, v sestavi:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Breda Török – članica in
 • Marjetka Primožič – članica.

 

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2018 in 2019, v sestavi:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Katarina Seršen – članica in
 • Breda Török – članica.

 

Strokovna komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2017, v sestavi:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Špresa Neziri – članica in
 • Breda Török – članica.

 

Komisija za odpiranje vlog na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije z dne 6.2.2017, št. 5100-3/2016-8, v sestavi:

 • Mojca Boc – predsednica,
 • Špresa Neziri – članica,
 • Breda Török – članica.

 

Komisija za odpiranje vlog na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije deluje v vlogi vodilne agencije z dne 06. 03. 2017 , št. 5100-6/2017-1, v sestavi:

 • Mojca Boc – predsednica,
 • Špresa Neziri – članica,
 • Breda Török – članica.

 

Komisija za odpiranje vlog na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije z dne 5. 12. 2016, št. 5100-16/2016-1, v sestavi:

 • Mojca Boc – predsednica,
 • Špresa Neziri – članica,
 • Breda Török – članica.

 

Komisija za odpiranje vlog na Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) z dne 07.11.2016, št. 5110-2/2016-1, v sestavi:

 • Mojca Boc – predsednica,
 • Špresa Neziri – članica,
 • Breda Török – članica.

 

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2017 – 2018, v sestavi:

 • Fani Rožič Novak– predsednica,
 • Marjetica Primožič– članica in
 • Katarina Seršen – članica.

 

Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2017 – 2018, v sestavi:

 • Fani Rožič Novak – predsednica, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
 • Mojca Boc – članica, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in
 • Tanja Grželj – članica, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

 

Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2017 in 2018, v sestavi:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Mojca Boc– članica,
 • Špresa Neziri – članica.


Strokovna komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2017 in 2018
, v sestavi:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Špresa Neziri – članica,
 • Fani Rožič Novak – članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2017 in 2018
, v sestavi:

 • Prof. dr. Božidar Šarler – predsednik,
 • Akademik, prof. dr. Matija Gogala – član,
 • Prof. dr. Dušanka Mičetić Turk – članica.


Komisija za ugovore v zvezi z obvestili o izboru in sofinanciranju prijav prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2017 in 2018
, v sestavi:

 • Katarina Hren – predsednica,
 • Tina Glavič Novak – članica,
 • Vanja Rodič – članica.


Komisija za preverjanje Sklepa o zamenjavi vodje raziskovalnega program
, št. 6312-61/2015-12, z dne 23. 2. 2017, v sestavi:

 • Tanja Tomaževič Aničin, predsednica
 • Matejka Ahčin, članica
 • Liljana Lučić, članica.


Komisija za ugovor zoper Sklep o zavrnitvi prijave, prispele na Javni razpis “Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti” v letu 2015:

 • Tanja Tomaževič Aničin, predsednica,
 • Simon Ošo, član,
 • Aleksandra Panič, članica.

 

Komisija za ugovore v zvezi z obvestili o izboru in sofinanciranju prijav prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2017 in 2018, v sestavi:

 • Katarina Hren – predsednica
 • Simon Ošo – član
 • Nataša Dremota – članica
   

Komisija za ugovore na obvestila o prvi fazi izbora prijav predlogov raziskovalnih projektov za leto 2017 na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 (Uradni list RS, št. 21/16) v sestavi:

 • Tanja Tomaževič Aničin, predsednica
 • Marija Žvar, članica
 • Ernesta Mlakar, članica
   

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje financiranja in Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 24/16), v sestavi:

 • Marko Belavič, predsednik,
 • Silvia Bodanec, članica in namestnica predsednika,
 • Ernesta Mlakar, članica.
   

Komisija za pritožbe v zadevi Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 24/16), v sestavi:

 • Tanja Tomaževič Aničin, predsednica,
 • Tina Valenci, članica,
 • Aleksandra Panič, članica.
   

Komisija za obravnavanje vlog za izjemno povečanje ustanoviteljskih obveznosti v letu 2016, v sestavi:

 • Marko Belavič predsednik,
 • Silvia Bodanec, članica in
 • Edita Ogrizek, članica.
   

Komisija za ugovore v zvezi z obvestili o izboru in sofinanciranju prijav prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2016, v sestavi:

 • Katarina Hren– predsednica
 • Tanja Tomaževič Aničin – članica
 • Aleksandra Panič – članica
 • Fani Rožič Novak – članica.
   

Strokovna komisija za vodenje ocenjevanja prijav za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2016

 • Marjetica Primožič, predsednica
 • Mojca Boc, članica
 • dr. Lidija Padar Tičar, članica
 • Simon Ošo, član
   

Sofinanciranje materialnih ter nematerialnih stroškov in stroškov amortizacije infrastrukturnih programov v letu 2016

Komisija za ugovore:

 • dr. Dubravka Krneta – predsednica,
 • Silvia Bodanec – članica,
 • Mateja Gašpirc – članica.
   

Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016

Komisija za ugovore:

 • Tanja Tomaževič Aničin – predsednica,
 • Almira Bremec – članica in
 • Špresa Neziri – članica.
   

Komisija za pripravo predloga obsega sofinanciranja materialnih ter nematerialnih stroškov in stroškov amortizacije infrastrukturnih programov v letu 2016, v sestavi:

 • Mojca Boc, predsednica
 • Lidija Tičar Padar, članica
 • Špresa Neziri, članica.
   

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2017

Komisija za ugovore:

 • Mojca Boc – predsednica,
 • Katarina Hren – članica in
 • Katarina Seršen – članica.
   

Komisija za ugovore na obvestila o drugi fazi izbora prijav predlogov raziskovalnih projektov za leto 2015 na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/14) v sestavi:

 • Silvia Bodanec, predsednica
 • Tanja Tomaževič Aničin, članica
 • Marija Žvar, članica
Zadnja sprememba: 14.03.2019