Agencija

Interni akti

      

Na podlagi 26. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 ) in prvega odstavka 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS št. 123/03) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 4. dopisni seji dne 31.1.2006 sprejel:

Spremembo Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 

1. člen

V 5. členu Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (sprejet 22.07.2004) se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:

"Poslovni naslov agencije je: Ljubljana, Tivolska cesta 30."

2. člen

Sprememba statuta začne veljati naslednji dan po sprejemu, uporablja pa se od 13.12.2005.

Številka: 0142-56/2005/2
Ljubljana, 31.1.2006

 

Predsednik upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
prof. dr. Niko Toš