Agencija

Interni akti

      

Na podlagi 26. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 ) in prvega odstavka 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS št. 123/03) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 19. redni seji dne 25.10.2005 sprejel naslednje:

Spremembo Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 

1. člen

V 7. členu Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (sprejet 22.07.2004) se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

"Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja tudi logotip.

Logotip predstavlja podobo rokopisa logaritmične tabele Jurija Vege, ki deluje kot mreža in simbolizira sistematiko in povezovanje, značilni za znanost, mreža kot taka, pa spominja na komunikacijsko mrežo, informacijsko mrežo in mrežo kot svetovni splet. Zaradi osebnosti Jurija Vege logotip simbolizira znanost, številke pa simbolizirajo tudi dejavnost agencije, ki zagotavlja trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna.

2. člen

Sprememba in dopolnitev statuta začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 0142-56/2005/1
Ljubljana, 25.10.2005

 

Predsednik upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
prof. dr. Niko Toš